:::: MENU ::::

Anunturi

17.12.2020 Compania ,,Armo-Beton’’ SRL a extins producerea, au fost fabricate primele traverse din beton armat pentru cai ferate. Traverse din beton armat — acestea sunt fascicule de beton armat cu secțiune transversală variabilă, realizate cu armătură pre-tensionată fiind pregătite pentru așezarea șinelor și avînd găuri pentru șuruburi pentru fixarea traversei de șină.

Relevanța acestor structuri se explică printr-o serie de avantaje tehnice și operaționale, printre care:

  • resurse operaționale lungi;

  • indicatorii optimi de rezistență la efectele negative ale factorilor de mediu;
  • rezistenta la stres mecanic;
  • nu este susceptibilă la putrezire pe întreaga durată de viață;
  • posibilitatea montării pe șine cu orice nivel de încărcare;
  • preț relativ scăzut;
  • costurile minime necesare pentru întreținere;
  • simplitatea montării și instalării, în comparație cu analogii din lemn;
  • identitate absolută a dimensiunilor și formelor, care garantează ușurința de transport și expediere.

07.09.2020 Au fost finalizate lucrările de reparație și amenajare a străzii Decebal din satul Brăila, comuna Băcioi, porțiunea dintre str. Renașterii si str. Ișnovăț. Cu această ocazie primarul comunei Bacioi, Leahu Ilie, adreseză mulțumiri companiei SRL ,,Armo-Beton’’ pe pagina sa de facebook — https://www.facebook.com/ilie.leahu1/posts/4343552195686576 .

19.01.2018    Reorganizării societății. Prin prezenta, administrația întreprinderii Vă aduce la cunoștință că în conformitate cu Decizia privind înregistrarea persoanei juridice în rezultatul reorganizării prin transformare din data de 11.12.2017 emisă de către ”Agenția Servicii Publice„ Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept și în conformitate cu Procesul verbal nr. 02 al adunării generale extraordinară a acționarilor SA ”Armo-Beton„ din 26.09.2017 referitor la aprobarea reorganizării societății prin transformarea formei organizatorico-juridice din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, s-a decis persoana juridică nou fondată SRL ”Armo-Beton„ este succesor de drept și obligațiuni a SA ”Armo-Beton„ Nr. 165060245 din 10.11.1997, în baza actului de transfer din 26.09.2017.

29.07.2017    Dezmintire referitor la articolul aparut pe retelele de socializare publicat de catre Victor Cibotari care isi exprima opinia neinformat si incearca sa induca publicul în eroare. În primul rând, porțiunea pe care ne-am angajat s-o reparăm nu trebuia să fie de 800 de metri. Conform caietului de sarcini aceasta constituie 1600 mp , ceea ce ar corespunde la o lungime de 400 metri, cu lățimea de 4 metri. La etapa actuală, lungimea e de 450 metri, și lățimea de 4, 2 m. Ținând cont de specificul landsaftului, (coasta abrupta si foarte inclinata), pentru a garanta securitatea fluxului atat pe o directie, cat si pe cealalta am hotarat sa mai adaugam in lățime. Asta n-a fost în contract, nici nu s-a adăugat cheltuielilor. Va fi un bonus din partea noastră. 0, 20 cm * 450 = 90 de metri patrati ca donatie. Construcția inca nu e finisata, e facuta partial, la fel ca si achitarea. Suma, conform licitatiei publice este 847 de mii de lei. Ne-au fost achitate pana acum circa 560 de mii(vezi foto 1 și 2) Deci, nu este finalizat. Fisurile dintre placi urmeaza a fi acoperite cu amestec uscat de ciment , iar intre rigolă si drum,ca hidroizolant, va fi turnata smoala topita, Aceste lucrări de finisare,la așa tip de drum, se recomanda a fi facute dupa o perioadă de cîteva zile ca plita de drum sa se poziționeze definitiv pe stratul de materiale inerte pe care este plasată  Ceea ce s-a intamplat acum,in urma ploilor torențiale din ultimile zile si pina la finisarea lucraror suscitate, va fi inlaturat fara cheltuieli suplimentare. Ce ține de afirmația D-lui Cibotari referitor la faptul ca tehnica si personalul a fost retras,confirmam faptul, însă aceasta a fost făcut deoarece “Armo-Beton “S.A. ,fiind unicul furnizor de piloni de electricitate și telecomunicații, activează in regim special (conform ordinului intern) a fost repornit schimbul de noapte , pentru a complecta rezerva de stat de piloni,care o garantează întreprinderea noastră,  utilizată in urma calamităților naturale din aprilie si iunie curent,in urma carora au fost deteriorati mii de piloni pe întreg teritoriul țării si de a asigura cerința crescută de piloni , din același motiv, din partea principalilor consumatori. Acest fapt necesită prezența tuturor angajatilor in procesul de producere,inclusiv si acelor implicați in construcția de drumuri, este o măsură temporară făcută cu anunțarea prealabilă a conducerii Raionului Rezina. Ne asumăm răspunderea ca la atingerea obiectivelor sus mentionate , lucrările de finalizare a drumului vor continua pina la darea lui in exploatare. Aceasta este planificat pentru 2-3 august curent. Ținem să mai precizam ca drumul ,în final va avea o lungime de circa 800m, dar  va fi construit in doua etape, vor fi organizate 2 licitatii publice, dintre care prima licitatie a cistigat-o compania Armo-Beton S.A., iar a doua urmeaza a fi organizata abea pe 01.08.2017 ( vezi foto 3 și 4 ).Uzina are o istorie din 1959, lucreaza cu intreprinderi mari precum Union Fenosa, Red Nord,Red Nord-Vest, Moldelectrica, Moldtelecom, Agropiese TGR etc.si niciodata , pe parcursul istoriei sale , reputația sa nu a fost pusă la îndoială decât in cazul Domnului Cibotari.

În speranța că am fost expliciți în răspunsuri și argumente, aducem sincere mulțumiri celor ce au facut comentarii obiective si frumoase la publicația  Domnului Cibotari, la fel si locuitorilor din Saharna care zilnic ne bucurau numai cu vorbe frumoase la ce facem, la cum era “drumul “ initial si cum devine, la fel si Administratiei Raionului Rezina pentru încrederea acordată și aceștia sunt majoritatea absolută iar la restul, care încearcă sa găsească numai negativul în ceva pozitiv ( si aceștia sunt minoritatea absolută), le urăm sănătate si succese.

Cu respect,

Administrația “Armo-Beton S.A.”

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

 

14.02.2017  SA ”Armo-Beton ” anunță organizarea concursului pentru selectarea furnizorului de materiale inerte: nisip, prundiș, pietriș din calcar, conform următorilor parametri:
-nisip pentru construcții, spălat, clasa I, mediu sau mășcat,radionuclizi Aэфф pînă la 300 bc/kg.
— prundiș concasat, fr. 5-20 sau fr. 10-20, marca la rezistență ≥ 800, radionuclizi Aэфф pînă la 300 bc/kg, granule concasate nu mai puțin de 80% după masa
-pietriș din calcar, fr. 5-20, marca la rezinstență ≥ 400,radionuclizi Aэфф pînă la 300 bc/kg.
Doritorii de a participa la concurs vor prezenta ofertele pînă la data de 28.02.2017 , la adresa mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Uzinei 8 sau poșta electronica armo.beton@mail.ru. Pentru informații suplimentare contactați la nr. de tel.: 022383221;022383981, 060823330.

 

13.02.2017  SA ”Armo-Beton ” anunță organizarea concursului pentru selectarea furnizorului de ciment. Doritorii de a participa la concurs vor prezenta ofertele pînă la data de 27.02.2017 , la adresa mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Uzinei 8 sau poșta electronica armo.beton@mail.ru. Pentru informații suplimentare contactați la nr. de tel.: 022383221;022383981, 060823330.

 

(2014)Termenul anuntului a expirat Se anunta concurs pentru montarea acoperisului si invelirea lui cu foi de ardezie

Pentru a transmite ofertele sau pentru informatii adaugatoare gasiti contactele noastre in meniul Contacte

 

(2014)Termenul anuntului a expirat S.A. » Armo Beton» prezinta lista produselor, care se supun certificarii. Anuntam catre organizmele de certificare ca S.A. » Armo Beton» desfasoara concurs de analiza a ofertelor pentru certificarea produselor

Lista produselor pentru certificar Pentru participare va rugam sa prezentati informatia solicitata mai jos: 1. Costul certificatului cu TVA 2. Costul evaluarii anuale pentru certificat cu TVA. 3. Richizitele organizmului 4. In procesul certificarii, acceptarea de catre organizmele de certificare a incercarilor petrecute in cadrul Laboratorului de incercari al S.A. » Armo Beton» care este acreditat conform domeniului. 5. Competenta organizmului de certificare sa acopere toata gama de produse S.A. » Armo Beton» 6. Copia certificatului de acreditare si domeniul 7. Lista clientilor.

Va multumim pentru timpul acordat si asteptam ofertele dumneavoastra

 

(2013)Termenul anuntului a expirat SA»ARMO-BETON» are nevoie de servicii pentru reparatia transformatorului 630/10 kVa

1. Garnitura de etansare situata deasupra /sub izolator pe partea 0,4 kV 2. Garnitura de la vasul de expansiune 3. Garnitura kit de reparatie transformator 630 kva 4. Shift de intrare pe partea 0,4 kV

 

(2013)Termenul anuntului a expirat SA»ARMO-BETON» achizitioneaza colectoare solare pe apa

1. Volumul apei necesar -1 m3 2. Volumul apei necesar -0,4 m

 

(2013)Termenul anuntului a expirat SA «Armo-Beton» achizitioneza in baza de concurs urmatoarele materiale si servicii:- Servicii de transport;

— ciment M-500; M-400; — nisip spalat; — pietris fr. 5/20 mm; — aditiv Dynamon NRG-1020; — armatura: O 12 A- III ; O 14 At-1000 lung- 10 950 mm; O 10 At-1000 lung- 9 950 mm; O 12 At- 800 lung- 7 950 mm; O 8 At; O 10 At; O 16 ; O 12 At; — sirma arsa O 1,2 mm; — sirma O 4 mm vr; — sirma O 5 mm vr; — ulei M; -crug O 1A AI; -catanca O 5,5 A-I; O 6,0 A-I; -electrozi O 5 mm; -masti pentru sudare; -manusi; -sapun; -echipament pentru muncitori; -incaltaminte pentru muncitori. -servicii de transport Pentru participare solicitam oferta comerciala in plic sigilat care va contine urmatoarele date despre participant: 1. Informatia generala despre participant. 2. Cererea de participare. 3. Conditiile de achitare. 4. Termenii si conditiile de livrare. 5. Licenta de activitate. 6. Copiile certificatelor de inregistrare a intreprinderii. 7. Copia certificatului de atribuire a codului TVA. 8. Copiile certificatelor de conformitate si calitate. 9. Certificat de la Serviciul Fiscal privind lipsa sau existenta datoriilor fata de bugetul de Stat. 10. Ultimul raport statistic.