:::: MENU ::::

Administratia

Cîrstea Ion

Director general

Cîrstea Ion

Conduce cu toata activitatea intreprinderii. Organizeaza lucrul cu eficacitate interdependenta si actiunea reciproca dintre unitatile de producere, a sectiilor si a altor unitati de structura a intreprinderii, indreapta activitatea lor la realizarea si obtinerea unor rezultate inalte in dezvoltarea si perfectionarea producerii .

Director comercial

Conduce cu activitatea economico-financiara la intreprindere in vederea aprovizionarii tehnico- materiale, achizitionarii si pastrarii materiei prime si a materialelor, realizarii productiei finite conform contractelor semnate, duce evidenta stricta si efectiva la folosirea corecta a materialelor si resurselor financiare, micsorarea pierderilor.Organizeaza lucrul depozitului, creaza conditii favorabile pentru pastrarea resurselor materiale si a productiei finite . Conduce la aprovizionarea intreprinderii cu instrumente, mijloacelor de protectie si a hainelor speciale pentru muncitori.Coordoneaza cu lucrul serviciilor si subdiviziunelor subalterne: sectia de aprovizionare, depozitul central, depozitul de carburanti, paza, ospataria, administreaza gospodaria intreprinderii si a amenagarii teritoriului .

Neaga Lilia

Contabil-sef

Neaga Lilia

Indeplineste in conformitate cu legea contabilitatii si a Regulamentul despre contabilii sefi, evidenta contabila a activitatii economico-financiara a intreprinderii , evidenta si controlul cheltuielilor resurselor materiale, de munca si financiare. Asigura organizarea rationala a evidentei si prezentarii darilor de seama la intreprindere.

Roșca Vladimir

Director Tehnic

Roșca Vladimir

Determina politica tehnica si a calitatii , perspectivele dezvoltarii intreprinderii , a programelor in vederea perfectionarii , modernizarii , reconstructirii si reutilizarii tehnice a producerii, specializarea si cooporarea in conformitate cu progresul tehnico-stiintific si atingerea tempourilor inalte in productivitatea muncii. Asigura ridicarea incontinua a nivelului de pregatire a tehniii la producere si a tehnicii securitatii, care vor duce la micsorarea cheltuielilor resurselor materiale, de munca si financiare.

Galbur Ana

Sef Aprovizionare Materiale

Galbur Ana

Asigura la timp si complect aprovizionare producerii cu materiale si materie prima , carburanti.Duce convorbirisi tratative cu intreprinderile-furnizori de negociere a preturilor la materiale si materie prima. Duce evidenta de a nu permite stogarea fara masura a rezervelor de materiale, la micsorarea preturilor la materiale si materie prima, mentioneaza in comenzile si contractele incheiate conditiile si cerintele de calitate impuse de standarde, respecta conditiile de transportate si depozitare a materialelor si produselor finite.

Galbur Ion

Mecanic sef

Galbur Ion

Este subordonat inginerului sef si raspunde de exploatarea corecta a tehnicei si reparatia utilajului si a FF a intreprinderii. Elaboreaza planul reparatiei capitale si curente a utilajuluisi efectuarea controlului calitatii reparatiei, intocmeste comenzei la materiale si duce evidenta stricta si efectiva la folosirea corecta a materialelor si resurselor financiare, micsorarea pierderilor, indeplineste actele de casare a materialelor folosite in producere.

Curtis Tatiana

Sef laborator

Curtis Tatiana

Este subordonat inginerului sef si raspunde de calitatea pentru receptia materialelor, produselor procurate de SA Armo-Beton si are urmatoarele responsabilitati: - stabilirea structurii organizatorice adecvate pentru functionarea sistemului de control tehnic de calitate in toate fazele de executie de la primirea produselor si pina la furnizarea materialelor.